Hägerneholmsskolan invigdes augusti 2019

I augusti 2019 invigdes Hägerneholmsskolan. Skolan är fördelad på tre huskroppar i tre plan med en ljushall som förbinder de olika delarna. I byggnaden ryms såväl skola som förskola i luftiga, välplanerade och flexibla lokaler som kan användas utifrån verksamhetens olika behov. Byggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld, vilket innebär att höga krav ställts på energiförbrukning, inomhusmiljö, luft, akustik och material. När skolan är fylld rymmer den 110 förskolebarn och 600 elever i årskurs F-6.Förskola och skola

Skol- och förskolebyggnaden är totalt cirka 9 530 kvadratmeter fördelade på 3 våningar. Förskolan kommer ha plats för 110 barn och skolan 600 elever i årskurs F-6.

Skolgård

Skolgården delas upp i två delar. Förskolan kommer att ha en inhägnad gård där det bland annat kommer att finnas sandlåda, pulkabacke och cykelslinga. På den resterande ytan, som är till för skolans elever planeras bland annat för hinderbana, längdhoppsgrop och bollek. Dessutom kommer en amfiteater att byggas som bland annat kan användas för undervisning utomhus.

Hägerneholmshallen invigdes i september 2019

Idrottshallen har en total yta på cirka 2 800 kvadratmeter och läktare som rymmer 500 åskådare. Dessutom kommer en 5-manna konstgräsplan med ett parkeringsdäck under att byggas i anslutning till hallen.