Utbyggnad

En ny skola och förskola håller på att byggas i Hägerneholm som får namnet Hägerneholmsskolan. Dessutom kommer en fullstor idrottshall att byggas - Hägerneholmshallen.

Förskola och skola

Skol- och förskolebyggnaden är totalt cirka 9 530 kvadratmeter fördelade på 3 våningar. Förskolan kommer ha plats för 110 barn och skolan 600 elever i årskurs F-6.

Idrottshall

Idrottshallen har en total yta på cirka 2 800 kvadratmeter och läktare som rymmer 500 åskådare. Dessutom kommer en 5-manna konstgräsplan med ett parkeringsdäck under att byggas i anslutning till hallen.

Miljöcertifierade byggnader

Skolan och hallen kommer bli miljöcertifierade, skola för guld och idrottshallen för silver. Det betyder att det ställs höga miljökrav vad gäller energiförbrukning, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Byggnaderna kommer ha vegetationsbeklädda tak och ska vara väl genomtänkta i sin utformning såväl invändigt som utvändigt.

Skolgård

Skolgården delas upp i två delar. Förskolan kommer att ha en inhägnad gård där det bland annat kommer att finnas sandlåda, pulkabacke och cykelslinga. På den resterande ytan, som är till för skolans elever planeras bland annat för hinderbana, längdhoppsgrop och bollek. Dessutom kommer en amfiteater att byggas som bland annat kan användas för undervisning utomhus.

Preliminär tidplan

Markarbeten och grundförstärkning juni - oktober 2017
Grundläggning – platta på mark oktober - december 2017
Stomresning skolbyggnad januari - mars 2018
Stomkomplettering skolbyggnad mars – oktober 2018
Installationer skolbyggnad mars – januari 2019
Driftsättning och avprovningar januari – mars 2019
Finplanering skolgård och konstgräshall augusti 2018 – juni 2019
Stomresning idrottshall maj - juni 2018
Stomkomplettering idrottshall juni – november 2018
Installationer idrottshall augusti 2018 – januari 2019
Driftsättning och avprovningar januari – mars 2019
Inflyttning verksamheterna maj 2019
Verksamhetsstart augusti 2019