Hägerneholmsskolan invigdes augusti 2019

I augusti 2019 invigdes Hägerneholmsskolan. Skolan är fördelad på tre huskroppar i tre plan med en ljushall som förbinder de olika delarna. I byggnaden ryms såväl skola som förskola i luftiga, välplanerade och flexibla lokaler som kan användas utifrån verksamhetens olika behov. Byggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld, vilket innebär att höga krav ställts på energiförbrukning, inomhusmiljö, luft, akustik och material. 

Skol- och förskolebyggnaden är totalt cirka 9 530 kvadratmeter fördelade på 3 våningar. Förskolan har plats för 110 barn och skolan 600 elever i årskurs F-6.

Inför höstterminen 2021 kommer Hägerneholmsskolan utökas med årskurs 7. Efter det utökas skolan med ytterligare en årskurs inför varje hösttermin fram till och med 2023. Skolan blir då en F-9-skola.

Skolgård

Skolgården har delats upp i två delar. Förskolan har en inhägnad gård där det bland annat finnas sandlåda, pulkabacke och cykelslinga. På den resterande ytan, som är till för skolans elever finns bland annat hinderbana, längdhoppsgrop och bollek. Dessutom finns en amfiteater som bland annat kan användas för undervisning utomhus.

Hägerneholmshallen invigdes i september 2019

Idrottshallen har en total yta på cirka 2 800 kvadratmeter och läktare som rymmer 500 åskådare. Dessutom kommer en 5-manna konstgräsplan med ett parkeringsdäck under att byggas i anslutning till hallen.