Ullnavägen blir säkrare med sänkt hastighet och höjd korsning

1 oktober 2019, kl. 16:07 - Stadsplanering & trafik

Sänkt hastighet, höjd korsning och målning med ”skola 30” vid Hägerneholmsskolan. Det är några av trafikförbättringarna som görs på Ullnavägen i Arninge med byggstart i slutet av september. Ullnavägen stängs av från mitten av oktober vilket påverkar bilister som behöver ta andra vägar under byggperioden.

Nu inleds flera arbeten på Ullnavägen mellan Norrtorpsvägen och Arningevägen. Först ut är en ny reglerplats där bussarna kan stå och vänta in tidtabellen. Tidigare har bussarna stått och väntat på tomgång vid Ullnavägen. Nu byggs istället en ficka för bussarna vid Arningevägen/Hägerneholmsvägen. För att få en mer trafiksäker väg har hastigheten på Ullnavägen sänkts från 50 kilometer per timme till 30 mellan Hägerneholmsvägen och Norrtorpsvägen. Åtgärderna grundar sig på en trafikutredning som Täby kommun gjort.

Ett nytt övergångsställe byggs mellan busshållplatserna på Norrtorpsvägen. Övergångsstället får bussgupp som får ner hastigheten och refuger för att förhindra omkörningar. Arbetet beräknas starta i slutet av september och ett körfält kommer att stängas av under byggtiden.

Sänkt hastighet vid Hägerneholmsskolan

Ytterligare en åtgärd för att få ner bilisternas hastighet blir en hastighetsdämpande höjd korsning som byggs vid Ullnavägen/Hägerneholmsvägen. På Ullnavägen i anslutning till Hägerneholmsskolan målas ”skola 30”.

- Det är många som har flyttat till Arninge-Ullna de senaste åren och det här är uppskattade åtgärder som kommer att förbättra Ullnavägen. De som tar sig till Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen till fots eller på cykel får en betydligt bättre och säkrare resa, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Delar av Ullnavägen stängs av under byggtiden

Under arbetet med den höjda korsningen kommer Ullnavägen att stängas av för all biltrafik mellan Arningevägen och Norrtorpsvägen. Du som behöver nå Hägerneholmshallen eller Hägerneholmsskolan med bil tar dig dit genom att svänga in på Hägerneholmsvägen via Leverantörsvägen. Du som bor vid Ullna strand når Ullnavägen via Leverantörsvägen. Busstrafiken rullar på som vanligt under arbetets gång, men får tillfälliga hållplatslägen.

För ersättningstrafik – besök www.sl.se