Ullnavägen är färdigbyggd och är öppen för biltrafik igen

29 november 2019, kl. 13:26 - Stadsplanering & trafik

Sänkt hastighet, höjd korsning och målning med ”skola 30” vid Hägerneholmsskolan. Det var några av trafikförbättringarna som skulle göras på Ullnavägen i Arninge-Ullna. Nu är arbetena färdiga och Ullnavägen öppen för biltrafik igen. Det innebär också att torget vid Hägerneholmsparken stängs för trafik igen.

Arbetena på Ullnavägen har pågått sedan i början av oktober och flera förbättringar har gjorts. Bland annat har en ny reglerplats där bussarna kan stå och vänta in tidtabellen byggts. Hastigheten har sänkts från 50 till 30 kilometer i timmen mellan Hägerneholmsvägen och Norrtorpsvägen. Mellan busshållplatserna på Norrtorpsvägen har vägkuddar tillkommit för att få ner hastigheten samt refuger för att förhindra omkörningar. Även ett övergångsställe har byggts mellan busshållplatserna vid Norrtorpsvägen.

Ytterligare en förbättring som gjorts på Ullnavägen är en hastighetsdämpande höjd korsning som byggts vid Ullnavägen/Hägerneholmsvägen. På Ullnavägen, i anslutning till Hägerneholmsskolan, har ”skola 30” målats.

- Det är glädjande att arbetet med att göra Ullnavägen trafiksäker är färdigt. De som bor i Arninge-Ullna har efterfrågat det här och nu får de som tar sig till fots eller på cykel till Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen en betydligt bättre och säkrare resa, säger Daniel Wemmergård (C) ordförande i miljö, drift- och trafiksäkerhetsutskottet.

Hägerneholmsvägen återigen avstängd för biltrafik

Under arbetet stängdes Ullnavägen av för all biltrafik mellan Arningevägen och Norrtorpsvägen och istället öppnades Hägerneholmsvägen upp för trafik. Tillfälliga åtgärder har vidtagits för att höja säkerheten på Hägerneholmsvägen under tiden vägen hållits tillfälligt öppen. Vägen stängs nu av igen till dess att torget och intilliggande bostäder färdigställts - samt permanenta åtgärder vidtagits för att höja säkerheten och hålla nere hastigheten.