Första steg i omvandling av Arninge-Ullna

8 oktober 2018, kl. 15:54 - Stadsplanering & trafik

Arninge-Ullna ska utvecklas till en stadsdel där arbetsplatser, bostäder och handel kan vävas samman. Som ett led i det arbetet tog kommunfullmäktige den 1 oktober beslut om att godkänna detaljplanen för utveckling av handelslokaler i Arninge centrum. Det är ett första steg i en stor omvandling av Arninge-Ullna.

Detaljplanen möjliggör att ICA Fastigheter kan bygga en ICA Maxi-butik om cirka 10 000 kvadratmeter med parkering i två plan ovanpå butikslokalen på fastigheten Tumstocken 6 i Arninge. Det kommer också att möjliggöras utveckling av befintliga handelslokaler i fastigheten Tumstocken 9.

- Det här är en indikation på att Täby är ett oerhört attraktivt område att etablera och utveckla sin verksamhet i.  För handelsområdet, som redan i dag är en populär och välbesökt plats, är det ett första steg i en rejäl omvandling. Med sin närhet till Arninge resecentrum blir det dessutom enkelt att ta sig till och från handelsområdet i framtiden, säger Johan Algernon (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Strukturplan ska tas fram för Arninge-Ullna

Arninge-Ullna ska utvecklas till en stadsdel där arbetsplatser, bostäder och handel kan vävas samman. När olika områden inom Arninge-Ullna utvecklas finns behov av en tydlighet kring den fysiska planeringen av hela stadsdelen. Kommunfullmäktige beslutade därför att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en strukturplan för Arninge-Ullna, som övergripande beskriver kommunens intentioner.

Läs mer om Tumstocken 6 och 9

Läs mer om Arninge-Ullna