Townhouse Ullna allé är Årets stadsbyggnadsprojekt 2017

21 augusti 2017, kl. 16:49 - Stadsplanering & trafik

Utmärkelsen Årets stadsbyggnadsprojekt 2017 går till Townhouse Ullna allé. Moderna radhus med växthus som översta plan i vissa byggnader.

Titania färdigställde radhusen 2016 och arkitekten är Thomas Sandell.

- När Täby utvecklas är det inte bara viktigt att vi bygger fler bostäder, utan också att såväl bostäder som offentliga rum håller hög kvalitet. Därför vill vi uppmärksamma projekt som sätter god arkitektur och stadsbyggnad i fokus och kommer vara attraktiva över tid, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden samt namn- och skönhetsrådet.

Priset delades ut vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 juni.

Motivering till Årets stadsbyggnadsprojekt 2017

”Townhouse Ullna allé är moderna radhus där likformighet och variation kan samsas. Den särskiljande typen av arkitektur bidrar positivt till områdets gestaltning. Utförandet är gjort med byggnadskroppar i tre typer och volymer som kan tilltala fastighetsägare med olika behov även inom ett mindre område. Med växthus i vissa byggnaders översta plan skapas volym och variation utan stor påverkan på kringliggande friytor.”

En del av en hållbar stadsdel

Arninge-Ullna utvecklas till en hållbar stadsdel med unik och särskiljande arkitektur och tekniska lösningar. Växthusen på radhusen Townhouse Ullna allé blir en integrerad del av husens inomhusmiljö, där de fungerar som en grön lunga samtidigt som de bidrar till att husen får ett starkt arkitektoniskt uttryck.

Bästa nominering

Vid prisutdelningen utnämndes bästa nominering som i år går till Eva Westman Björke som nominerat Mosstorpsparken. Eva Westman Björkes nominering:

”Från att ha varit en ledsen bortglömd plats med en stor blöt fotbollsplan med en ful slalombacke är det nu en mycket välbesökt park för alla åldrar. Den mycket stora fotbollsplanen är nu dränerad, det finns en grusad löp- och gångbana, man kan spela pingis och träna basket. Gamla växter i träd och buskar har fint sparats och flera nya rabatter har anlagts med ett rikt utbud av nya fina växter.”

Om utmärkelsen Årets stadsbyggnadsprojekt

Sedan 2011 delar Täby kommun ut pris till ett objekt som utmärkt sig och som färdigställts under de senaste tre åren. Invånare i kommunen får nominera en plats eller objekt som de tycker ska tilldelas utmärkelsen Årets stadsbyggnadsprojekt. Nomineringarna presenteras för namn- och skönhetsrådet som beslutar om en vinnare.