Nu kan du se tävlingsbidragen i arkitekttävlingen Europan

29 oktober 2019, kl. 14:01 - Stadsplanering & trafik

I den internationella arkitekttävlingen Europan har unga arkitekter gett innovativa förslag på hur ett område i Arninge-Ullna kan utformas. 14 tävlingsbidrag har kommit in och den 2 december presenteras vinnaren.

Täby kommun deltar i den stora internationella arkitekttävlingen Europan för att få nyskapande förslag kring hur ett område i Arninge-Ullna kan utformas. Arkitekter under 40 år från hela Europa har deltagit och skickat in tävlingsbidrag. Tanken är att implementera idéerna från det vinnande tävlingsförslaget i den framtida utvecklingen av Arninge-Ullna. Täby kommuns stadsarkitekt Martin Edfelt har sett tävlingsbidragen och tycker att många av förslagen ser riktigt spännande ut.

- Det är en stor spännvidd med allt från rena idéprojekt till mer konkreta planer. Många har inspirerats av årets tema som är ”den produktiva staden” och har gjort sina egna tolkningar vad det kan innebära för Arninge-Ullna. Till exempel hur bostäder och verksamheter kan berika varandra, säger Martin Edfelt stadsarkitekt Täby kommun.

Jury bedömer tävlingsförslagen

 Totalt har 14 tävlingsförslag kommit in och Europan har tillsatt en internationell jury som bedömer tävlingsförslagen. Vinnaren utses den 2 december. 

- Vi hoppas att det vinnande bidraget skapar värdefulla idéer till planeringen av Arninge-Ullnas utveckling och bidrar till inspel i Täbys samhällsutveckling i stort när det gäller arkitektur och stadsutveckling, säger Johan Algernon (M) stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Se alla tävlingsbidragen

Om Arninge-Ullna

Arninge-Ullna är idag ett handels- och verksamhetsområdet som även utvecklas till ett bostads- och rekreationsområde. Målet är att Arninge-Ullna ska utvecklas till en stadsdel där arbetsplatser, bostäder, handel, offentlig service och rekreation vävs samman.

 Mer om Arninge-Ullna