Måttenheter ger namn åt nya gator i Hägerneholm

21 augusti 2017, kl. 16:42 - Stadsplanering & trafik

Kubikvägen, Volymvägen, Arealgränd, Hektargränd och Fredlunds väg är alldeles nya gatunamn i Hägerneholm.

De första fyra gatorna ligger intill Hägerneholms torg och har fått namn efter samma princip som övriga gator i Arninge verksamhetsområde, det vill säga efter mått och vikter. Den sista - Fredlunds väg – ligger intill Hägerneholms gård och har fått sitt namn efter en tidigare ägare av gården. Namnen har godkänts av namn- och skönhetsrådet och beslutats av stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens ordförande.

Arninge-Ullna växer och kommer bli en stadsdel med ett stort antal bostäder, mycket service och handel, ett nav för kollektivtrafiken men även ett stort område för rekreation. Just nu pågår den första utbyggnadsetappen i Hägerneholm där totalt 1100 bostäder ska byggas. När kvarteren nu byggs ut kommer också behov av nya gator och därmed gatunamn.