Arninge-Ullna deltar i den internationella arkitekttävlingen Europan

23 oktober 2018, kl. 14:01

I arkitekttävlingen Europan kommer unga arkitekter ge innovativa förslag på hur ett område i Arninge-Ullna kan utformas.

Täby kommun kommer att delta i den stora internationella arkitekttävlingen Europan för att få nyskapande förslag kring hur ett område i Arninge-Ullna kan utformas. Det beslutades av stadsbyggnadsnämnden den 16 oktober. Arkitekter under 40 år från hela Europa kan delta och skicka in tävlingsbidrag. Tanken är att implementera idéerna från det vinnande tävlingsförslaget i den framtida utvecklingen av Arninge-Ullna och bli en del av den nya strukturplan för området som ska tas fram.

-Det här kommer att skapa värdefulla idéer till plan för utveckling av Arninge-Ullna och bidra till inspel i Täbys samhällsutveckling i stort när det gäller arkitektur och stadsutveckling, säger Johan Algernon (M), ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Ny strukturplan ska tas fram för Arninge-Ullna
Arninge-Ullna ska utvecklas till en levande stadsdel där arbetsplatser, bostäder och handel vävs samman. När de olika stadsdelarna inom Arninge-Ullna utvecklas finns behov av en tydlighet kring den fysiska planeringen av hela stadsdelen. Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2018 därför att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en strukturplan för Arninge-Ullna, som övergripande beskriver kommunens vision och intentioner.

Mer om Europan
Europan är världens största återkommande arkitekttävling och hålls vartannat år. Arkitekttävlingen startade 1987 och är inne på sin 15:e tävlingsomgång. I förra omgången deltog Karlskrona och Trelleborg från Sverige.

Läs mer här