Pågående planarbete avbryts

Arbetet med den pågående detaljplanen för Arninge entré avbryts. Markanvisningsavtalet med intressenten löpte ut den 20 juni 2020 och kommunen har beslutat att inte fortsätta samarbetet med intressenten. Hur ett fortsatt arbete ska se ut är ännu inte beslutat.

Detaljplanens syfte och innehåll

Samarbetet med den tidigare vinnaren av markanvisningstävlingen, som genomfördes 2016, har avbrutits. Kommunen tar nu ett omtag om platsen för att analysera hur den ska omvandlas för att bäst passa in i den framtida utvecklingen i Arninge.
Med sitt strategiskt viktiga läge utmed Arningevägen och med närheten till den nya stationen på Roslagsbanan och E18 finns det en stor potential att på platsen skapa möjligheter för fler arbetsplatser i regionen.
I utvecklingen av Arninge entré ingår det också att utreda möjligheten för en ny vägdragning som kopplar samman Arningevägen, Saluvägen och Måttbandsvägen.