Vatten- och avloppsarbeten vid Ytterbyvägen i Roslags-Näsby

9 september 2020, kl. 05:36 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 02 oktober

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med JVAB, utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Ytterbyvägen i Roslags-Näsby med start vecka 14-2020.

Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov. Arbetet beräknas pågå från vecka 14-2020 till vecka 40-2020.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar