Vatten- och avloppsarbeten vid Ytterbyvägen i Roslags-Näsby

20 mars 2020, kl. 06:35 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av spillvattenledningar vid Ytterbyvägen i Roslags-Näsby med start vecka 13-2020.

Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov. Arbetet beräknas pågå från vecka 13-2020 till vecka 14-2020.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar