Vatten- och avloppsarbeten vid Ytterbyvägen i Roslags-Näsby

23 maj 2019, kl. 07:07 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täby kommuns VA-enhet utför planerad renovering av spillvattenledningar vid Ytterbyvägen 18 i Roslags-Näsby. Arbetet beräknas pågå vecka 21-24 2019.

Besökare till verksamheter vid Ytterbyvägen 18 påverkas genom begränsad framkomlighet vid infarten till fastigheten.

Råd och tips innan felanmälan

Felanmälan