Vatten- och avloppsarbeten vid Sportvägen i Ensta

18 december 2019, kl. 05:32 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 31 januari

Täby kommuns VA-enhet utför planerad renovering av vattenledningar vid Sportvägen i Ensta med start vecka 38-2019.

Ny vattenledning kommer att grävas ned parallellt med den gamla och därefter kopplas alla berörda servisledningar om. Under arbetet kommer kortare avstängningar av vattenförsörjningen att förekomma, vilket kommer att aviseras i brevlådan till berörda fastigheter. Arbetet beräknas pågå under hösten/vintern 2019/2020.

Råd och tips innan felanmälan

Felanmälan