Vatten- och avloppsarbeten vid Slottsvägen i Näsbypark

24 augusti 2021, kl. 05:49 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 07.00 den 04 oktober
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 17 december

Täby kommuns VA-enhet utför planerad renovering av dricksvattenledning vid Slottsvägen 93-105 i Näsbypark.

Täby kommun har äldre dricksvattenledningar i området, vilka behöver bytas ut för att förhindra framtida driftstörningar. Vi kommer att utföra renoveringen med en metod som kallas sliplining (eller infodring) för att minimera schakter och trafikstörningar. Men trots detta behövs schakter vid avsättningar och vid böjar. Det kommer totalt att bli cirka 6 stycken schakter längs Slottsvägen. Arbetet kommer att påbörjas 2021-10-04 och pågå till 2021-12-17. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor intill arbetsplatsen och ber om förståelse att arbetena stundtals kommer att medföra störningar.

Boende i området får information med lapp i brevlådan.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar