Vatten- och avloppsarbeten vid Runborgsvägen i Täby kyrkby

9 april 2021, kl. 05:47 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 31 maj

Käppalaförbundets stora avloppsledning vid Runborgsvägen i Täby kyrkby är i mycket dåligt skick och måste därför renoveras omgående. Renoveringsarbetet kommer att påverka trafiken i området i form av begränsad framkomlighet och tung trafik. Arbetet kommer också att innebära en del buller och det kan tidvis även förekomma dålig lukt.

Planering och beställning av material pågår för närvarande och arbetet beräknas kunna starta under april 2021. Boende i området kommer att få mer information via lappar i brevlådan när arbetet närmar sig start.

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholms län. Verksamheten har funnits i över 60 år och bidrar till renare sjöar och skärgård i medlemskommunerna. Käppalaförbundets avloppsreningsverk (Käppalaverket) ligger i Gåshaga på Lidingö.

Käppalaförbundets webbplats

Käppalaförbundets webbplats - information om arbetet

Täby kommun - VA-drift och störningar