Vatten- och avloppsarbeten vid Rostocksvägen i Skarpäng

10 juni 2022, kl. 07:14 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 08 juli

Täby kommuns VA-enhet utför akut renovering av spillvattenledningar vid Rostocksvägen i Skarpäng med start vecka 23-2022.

Arbetet beräknas preliminärt pågå från och med vecka 23-2022 till och med vecka 27-2022, men tidplanen är osäker.

Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor intill arbetsplatsen och ber om förståelse att arbetena stundtals kommer att medföra störningar.

Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar