Vatten- och avloppsarbeten vid Näsby allé i Näsbypark

18 december 2020, kl. 06:25 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 28 maj

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Näsby allé i Näsbypark med start vecka 2-2021.

Det är dricksvattenledningar vid Näsby allé som renoveras, mellan E18 och Herkulesvägen. Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov. Arbetet beräknas pågå från vecka 2-2021 till vecka 21-2021.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar