Vatten- och avloppsarbeten vid kvarteren Hästskon och Stigbygeln i Gribbylund

9 maj 2023, kl. 06:51 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 02 juni

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar.

Som en viktig del i inventeringen inför vi teaterrök i ledningsnätet utanför husen. Teaterrök är ofarligt. Räddningstjänst och Polis är informerade inför kommande arbete. Arbetet görs för att öka effektiviteten i ledningsnätet och säkerhetsställa att ledningarna fungerar samt klarar av de mängder regn som kan förekomma. Arbetet beräknas preliminärt pågå från och med vecka 21-2023 till och med vecka 22-2023. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor intill arbetsplatsen och ber om förståelse under pågående arbete. Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar