Vatten- och avloppsarbeten vid korsningen Svanvägen-Kjulavägen i Viggbyholm

1 juni 2021, kl. 05:55 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 30 juni

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Skanska, utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid korsningen Svanvägen-Kjulavägen i Viggbyholm med start vecka 22-2021.

Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov. Arbetet beräknas pågå från vecka 22-2021 till vecka 26-2021.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar