Vatten- och avloppsarbeten vid korsningen Kemistvägen-Stora Marknadsvägen

21 december 2018, kl. 06:18 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med NCC, utför planerad utbyggnad av VA-ledningar vid korsningen Kemistvägen-Stora Marknadsvägen och vidare utmed Roslagsbanan cirka 200 m österut. Arbetet beräknas pågå vecka 2-9 2019.

Arbetet utförs till största delen med schaktfri teknik, vilket minskar störningar som kan uppstå för trafiken i området. Men det förekommer också öppna schakter.

Råd och tips innan felanmälan

Felanmälan