Vatten- och avloppsarbeten vid Klubbvägen i Ella gård

8 juni 2022, kl. 05:21 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av dricks- och spillvattenledningar vid Klubbvägen i Ella gård med start vecka 12-2022.

Att förnya dricksvattenledningar i området är ett steg för att säkerställa vattenleveransen till kommunens abonnenter, men också för att förekomma driftstörningar på ledningsnätet. Dricksvattenledningar vid Klubbvägen kommer att renoveras med traditionell schakt utmed hela sträckan.

Även spillvattenledningar vid Klubbvägen kommer att renoveras under våren, men då med ett flexibelt foder där vi infodrar mellan brunnar. För spillvattenledningar samarbetar vi med vår entreprenör Aarsleff.

Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor intill arbetsplatsen och ber om förståelse att arbetena stundtals kommer att medföra störningar.

Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar