Vatten- och avloppsarbeten vid Jarlabankes väg-Österbylevägen i Täby kyrkby

20 mars 2020, kl. 06:19 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 04 maj

Täby kommuns VA-enhet utför planerad renovering och ombyggnad av pumpstation för spillvatten vid korsningen Jarlabankes väg-Österbylevägen i Täby kyrkby med start vecka 46-2019.

Pumpstationen kommer att få en ny överbyggnad samt ny inredning. Placeringen av pumpstationen kommer att bli lite justerad i förhållande till läget idag. Dessutom kommer en ny vattenkiosk att inrymmas i samma byggnad som pumpstationen. Arbetet beräknas pågå under hösten/vintern/våren 2019/2020.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar