Vatten- och avloppsarbeten vid E18-avfarten Hägernäs

7 december 2017, kl. 08:23 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu

Förväntat klart: Klockan 05.00 den 14 december

Täby kommuns VA-enhet utför i samarbete med NCC renovering av spillvattenledning utmed E18-avfarten norrut i Hägernäs vid Sjöflygvägen.

Arbetet planeras pågå nattetid kl 21-05 mellan 11-14 december (3 nätter). Det påverkar inte VA-försörjningen i området.

Felanmälan