Vatten- och avloppsarbeten vid Domherrevägen i Näsbypark

9 mars 2023, kl. 08:05 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 30 juni

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Domherrevägen i Näsbypark med start vecka 12-2023.

Arbetet beräknas preliminärt pågå från och med vecka 12-2023 till och med vecka 26-2023, men tidplanen är osäker.

Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor intill arbetsplatsen och ber om förståelse att arbetena stundtals kommer att medföra störningar.

Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar