Vatten- och avloppsarbeten vid Burschstigen i Ella gård

18 februari 2021, kl. 09:40 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 28 juli

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff och SVATEK, utför planerad renovering av dricksvatten- och spillvattenledningar vid Burschstigen i Ella gård med start vecka 8-2021.

Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov. Arbetet beräknas pågå från vecka 8-2021 till vecka 30-2021.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar