Vatten- och avloppsarbeten vid Åsvägen i Roslags-Näsby

12 oktober 2020, kl. 07:47 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 30 oktober

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Åsvägen i Roslags-Näsby med start vecka 40-2020.

Det är dricksvattenledningar under E18 som renoveras, mellan Åsvägen och Näsby allé. Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov. Arbetet beräknas pågå från vecka 40-2020 till vecka 44-2020.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar