Vatten- och avloppsarbeten vid Ängsvägen i Täby kyrkby

20 april 2020, kl. 08:25 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 07 augusti

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av dricksvatten- och spillvattenledningar vid Ängsvägen i Täby kyrkby med start vecka 12-2020.

Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov. Arbetet beräknas pågå från vecka 12-2020 till vecka 28-2020.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar