Vatten- och avloppsarbeten inom området Roslags-Näsby

18 mars 2024, kl. 08:37 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 19 april

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda adresser är bland annat Tranbärsstigen, Sandbrovägen, Måbärsstigen, Pionvägen, Vinkelvägen och Lahällsvägen.

Som en viktig del i inventeringen inför vi teaterrök i ledningsnätet utanför husen. Teaterrök är ofarligt. Räddningstjänst och Polis är informerade inför kommande arbete. Arbetet görs för att öka effektiviteten i ledningsnätet och säkerhetsställa att ledningarna fungerar samt klarar av de mängder regn som kan förekomma. Arbetet beräknas preliminärt pågå under vecka 14-2024 till vecka 16-2024. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor intill arbetsplatsen och ber om förståelse under pågående arbete. Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar