Vatten- och avloppsarbeten inom området norra Täby kyrkby

26 juni 2023, kl. 07:10 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 29 september

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda områden är väster om Vikingavägen norr om Jarlabankes bro samt öster om Vikingavägen vid Ingefasts väg, Lokevägen och Härdstigen.

Som en viktig del i inventeringen inför vi teaterrök i ledningsnätet utanför husen. Teaterrök är ofarligt. Räddningstjänst och Polis är informerade inför kommande arbete. Arbetet görs för att öka effektiviteten i ledningsnätet och säkerhetsställa att ledningarna fungerar samt klarar av de mängder regn som kan förekomma. Arbetet beräknas preliminärt pågå från vecka 35-2023 till vecka 39-2023. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor intill arbetsplatsen och ber om förståelse under pågående arbete. Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar