Vatten- och avloppsarbeten inom området Lahäll

18 september 2023, kl. 08:20 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 07.00 den 26 september
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 20 oktober

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda områden är vid vägarna Sågtorpsvägen, Lyckostigen, Skogsvägen, Tibblevägen och Kvarntorpsvägen i Lahäll.

Som en viktig del i inventeringen inför vi teaterrök i ledningsnätet utanför husen. Teaterrök är ofarligt. Räddningstjänst och Polis är informerade inför kommande arbete. Arbetet görs för att öka effektiviteten i ledningsnätet och säkerhetsställa att ledningarna fungerar samt klarar av de mängder regn som kan förekomma. Arbetet beräknas preliminärt pågå från vecka 39-2023 till vecka 42-2023. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor intill arbetsplatsen och ber om förståelse under pågående arbete. Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar