Vatten- och avloppsarbeten inom områdena Lahäll och Näsbypark

31 maj 2024, kl. 10:08 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 21 juni

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda adresser är bland annat Örnstigen, Näsby allé, Skansvägen, Jungfrustigen, Kvarntorpsvägen, Sågtorpsvägen, Tibblevägen och Gyllenstiernas väg.

Som en viktig del i inventeringen inför vi teaterrök i ledningsnätet utanför husen. Teaterrök är ofarligt. Räddningstjänst och Polis är informerade inför kommande arbete. Arbetet görs för att öka effektiviteten i ledningsnätet och säkerhetsställa att ledningarna fungerar samt klarar av de mängder regn som kan förekomma. Arbetet beräknas preliminärt pågå under vecka 23-2024 till vecka 25-2024. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor intill arbetsplatsen och ber om förståelse under pågående arbete. Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar