Vatten- och avloppsarbeten i Stenkilsvägen i Täby kyrkby

25 september 2017, kl. 08:49 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu

Förväntat klart: Klockan 00.00 den 30 november

Täby kommuns VA-enhet utför planerad renovering av vattenledning i Stenkilsvägen i Täby kyrkby med start vecka 40-2017. Arbetet beräknas pågå oktober-november.

Under arbetet kommer kortare avstängningar av vattenförsörjningen att förekomma, vilket kommer att aviseras i brevlådan till berörda fastigheter.

Råd och tips innan felanmälan

Felanmälan