Vatten- och avloppsarbeten i Skolvägen i Täby kyrkby

16 oktober 2018, kl. 05:17 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 30 november

Täby kommuns VA-enhet utför planerad renovering av spillvattenledning i Skolvägen i Täby kyrkby med start vecka 42-2018. Arbetet beräknas pågå oktober-november.

Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov.

Råd och tips innan felanmälan

Felanmälan