Vatten- och avloppsarbeten i Ella gård

13 april 2022, kl. 06:45 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 27 maj

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av spillvattenledningar i Ella gård med start vecka 20-2022.

Berörda fastighetsägare (bland annat Klövjevägen, Polovägen, Skiftesvägen och Klubbvägen) informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov. Arbetet beräknas pågå från vecka 20-2022 till vecka 21-2022.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar