Vatten- och avloppsarbeten i Ella gård

1 februari 2021, kl. 07:30 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.00 den 31 mars

Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med Aarsleff, utför planerad renovering av spillvattenledningar i Ella gård med start vecka 5-2021.

Berörda fastighetsägare informeras på plats samt via information i brevlådan vid behov. Arbetet beräknas pågå från vecka 5-2021 till vecka 13-2021.

Råd och tips innan felanmälan

VA-drift och störningar