Västra delen av Smedjevägen stängs av

3 februari 2020, kl. 15:15 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Västra delen av Smedjevägen stängs av för trafik när Täby kommun lägger nytt vatten- och avlopp, el och kanalisation längs hela Smedjevägen. Trafiken leds om via till de nya vägarna inom arbetsområdet på Roslags-Näsbys västra sida i höjd med parken. Skyltning finns på plats för hänvisning till alternativa färdvägar.