Vasavägen avstängd för biltrafik vid järnvägskorsning

10 januari 2020, kl. 13:03 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Biltrafiken närmast järnvägsövergången är avstängd för genomfart på Vasavägen.

Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera även när vägarna är avstängda för biltrafik. Avstängningen görs av SL som bygger ut Roslagsbanan med dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Följ arbetena på SL:s webbplats, sll.se/roslagsbanan under rubriken: Utbyggnad och säkerhet.

Registrera ditt mobilnummer för akuta störningar

På SL:s webblplats kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. SL använder sms-utskicken när en plötslig förändring sker som de inte hunnit lägga ut på sin webbplats.