Vägarbeten på Täbyvägen

8 september 2023, kl. 08:25 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 23.59 den 29 oktober

På Täbyvägen mellan Brinkvägen och Turebergsvägen kommer underhåll av gångbana och körväg att ske mellan vecka 37 och vecka 43.

Under tiden arbetet pågår kommer det att vara begränsad framkomlighet. Trafikvakter kommer att finnas vid behov.