Vägarbeten på Täbyvägen och Nya Täbyvägen

1 november 2021, kl. 15:10 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täby kommun ska anlägga en ny gångbana utmed Täbyvägen Gångbanan längs med Nya Täbyvägen mellan Täbyvägen och Lantmäterivägen ska breddas. 

Flaggvakter kan finnas på plats klockan 7.00–16.00 för att reglera trafiken under vecka 44, tisdag-torsdag.

Kommunens entreprenör är NCC. SHbygg är underentreprenör.