Vägarbeten på Täbyvägen och Nya Täbyvägen

14 oktober 2021, kl. 15:41 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.30 den 30 november

Täby kommun ska anlägga en ny gångbana utmed Täbyvägen. Gångbanan längs med Nya Täbyvägen mellan Täbyvägen och Lantmäterivägen ska breddas. 

Flaggvakter finns på plats klockan 9.00–15.00 för att reglera trafiken under vecka 42.

Kommunens entreprenör är NCC. SHbygg är underentreprenör.