Vägarbeten på nordvästra delen av Hembergavägen

3 oktober 2018, kl. 13:24 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

En ny och säkrare gångbana börjar byggas på västra sidan av Hembergavägen, mellan Byleskolan och Vasavägen. Förutom att en ny gångbana byggs läggs även ny asfalt, vägen breddas och gångbanan får ny belysning. I samband med vägarbetena kan det uppkomma störningar för er som bor och vistas i området.

Möjliga störningar

Det kan bli framkomlighetsproblem för trafik när det finns arbetsmaskiner på vägen, buller från maskiner och arbetsfordon dagtid från klockan 07.00. Det råder parkeringsförbud på gatan och det finns trafikvakter på plats. Gående kan använda östra sidan av Hembergavägen. Blir andra gångvägar aktuella finns det skyltar som visar var man ska gå.