Vägarbete på Storängsvägen

1 september 2022, kl. 08:42 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 31 oktober

Båda gångbanorna längs med Storängsvägen byggs om. Det innebär begränsad framkomlighet.

Parkeringsytan intill rugbyplanen ska grusas upp för att ytan ska struktureras upp bättre.