Utbyggnad av en strandpromenad längs Ullnasjöns västra strand

7 januari 2021, kl. 16:27 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Just nu pågår utbyggnaden av en strandpromenad längs Ullnasjöns västra strand. Promenaden sträcker sig från Ullna strandskog i söder till Ullna kolonilottsområde i norr – mellan Ullnasjön och Arninge GK.

Promenaden består till största del av en grusad gångväg, men för att överbrygga diken och andra våta partier byggs även ett fåtal spänger och en mindre bro.

Längs sträckan kommer en rast- och grillplats att anläggas och flertalet bänkar.

Byggnationen beräknas pågå till månadsskiftet mars/april.