Upprustningsarbeten vid Jarlabankes bro

8 september 2021, kl. 09:35 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under hösten 2021 kommer arbeten att ske vid Jarlabankes bro för att öka tryggheten och attraktiviteten.

Parken får ny belysning, fler växter som ger blomning och frukt, nya lekmöjligheter och nya papperskorgar.

Upprustningsarbetet pågår till 30 november. Parken är öppen under hela tiden.