Upprustning av utegym vid Täby IP

21 januari 2020, kl. 13:42 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 13.35 den 02 mars

Den 24 januari påbörjas upprustningen av utegymmet vid Täby IP. Även anslutande grusväg kommer att rustas upp. Arbetet beräknas bli klart i mars, med reservation för väderomslag. Under tiden är ytan runt utegymmet avstängd. Arbetet innebär att ljud som kan uppfattas som bullrande förekommer. Anläggningen i övrigt är öppen som vanligt.