Upprustning av utegym vid Ensta krog

29 november 2019, kl. 09:32 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Mellan den 25 november och 9 december rustas utegymmet vid Ensta krog upp. Under tiden är ytan runt utegymmet avstängd. Arbetet innebär att ljud som kan uppfattas som bullrande förekommer. Anläggningen i övrigt är öppen som vanligt.