Upprustning av Ungdomsvägen

7 juli 2020, kl. 21:16 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Upprustning av Ungdomsvägen pågår och beräknas färdiga i slutet av september.

Arbetena sker vardagar och kan påverka framkomligheten.