Upprustning av strandpromenaden vid Rönningesjön

12 september 2022, kl. 13:15 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 30 november

Strandpromenaden vid Rönningesjön ska rustas upp. Arbetet sker etappvis och startar med den nordligaste sträckan, det vill säga från Skavlötsvägen till nedanför Wittendalsvägen.

Arbetet innebär att röja växtlighet som inkräktar på gångvägen och som täpper igen vackra utblickar. Gångvägen ska jämnas till med nytt grus för att förbättra tillgängligheten. Vi ska även byta ut bänkar och papperskorgar längs med sträckan.