Upprustning av Linbaneparken

9 september 2022, kl. 10:10 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 20 december

Lekplatsen ska få ett djungeltema inspirerat av den kringliggande naturen. Bland annat ska en dubbel linbana byggas, men även andra lekredskap ska monteras. Belysningen ska förbättras för att öka tryggheten och utöka tiden då lekplatsen kan nyttjas.

Arbetena sker vardagar mellan klockan 7.00 och 17.00 och kan medföra vissa störande ljud.