Upprustning av lekplatsen Hasselleken

13 augusti 2020, kl. 12:38 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under vecka 33/34 påbörjar arbetena med att rusta upp lekplatsen Hasselleken.

Arbetena kommer ske vardagar mellan klockan 7.00 och 17.00 och kan medföra vissa störande oljud. Lekplatsen beräknas öppna igen december 2020.

När Hasselleken öppnar igen kommer lekplatsen ha bland annat klätterlek, balanslek, sandlek och gunglek.